VISION & INNOVATION

Vision och innovation

Dynor för alla brukare

På Bima utgår vi ifrån att alla är olika och har olika behov, det ska finnas en dyna för den enskilde eller den unika gruppen utifrån funktionsnedsättning, sjukdom eller skada. Därför vill vi erbjuda dig som återförsäljare och samarbetspartner dynor som uppfyller både funktion och komfort.

När vi gör våra dynor tar vi fasta på tryckavlastning, tryckfördelning, stabilisering, positionering samt stötdämpning. Vår vision är att hjälpa till att förebygga sittproblem innan de uppstår och på så sätt ge brukaren en bättre vardag.

Dynor för alla situationer Bima Sweden
Medicinteknisk utrustning utveckling av Bima

Innovation inom medicinteknisk utrustning

När det kommer till medicinteknisk utrustning så ställer det höga krav på både kvalitet och säkerhet. Genom åren har vi både samlat kunskap och erfarenhet genom våra egna innovationer och genom att vara lyhörda för vad våra brukare har för behov samt från våra återförsäljare om vilka material som höjer funktion, komfort och livslängd.

Det som gör våra dynor unika är att vi i vår fabrik kan göra specialanpassningar genom att kombinera och såga polyeten- och polyuretanskummet på olika sätt. Därför får vi också till mycket lättare dynor som motverkar fukt och friktion.

Anpassade dynor efter person och ändamål

I vårt sortiment finns det både basdynor och specialanpassade för att passa en viss patientgrupp eller individ.

Vi erbjuder dynor för:

  • Kortare sittande stunder i rullstol
  • Efter höftledsoperation
  • Bruten svanskota
  • Långtidssittande på särskilda boenden
  • Aktiva brukare i rullstol
  • Äldrevården
  • Yngre med funktionsvariation
Utveckling specialanpassning av dynor