HÅLLBARHET

Hållbarhet och miljö

Produkter som är snälla mot miljön

På Bima jobbar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra de sätt vi arbetar på för att minska miljöpåverkan. Det gör vi genom materialval, minskade transporter samt utveckling av våra arbetsprocesser.

Dynöverdrag

Textilindustrin är en av de industrier som gör stora klimatavtryck. Därför ser vi till att arbeta med moderna maskiner som har program vilka kan styras för att minska tygspillet. Tyget vi använder är polyester eftersom det uppfyller kraven på funktion, komfort och livslängd.

Skumplasten

Till vår stoppning använder vi skumplast från svenska tillverkare samt återvunnet skum från Belgien. Alla lim vi använder för att sätta ihop skummet med är vattenlösliga och är därför också mer skonsamma för både naturen och människan.

Hållbarhet dynor överdrag
Hållbar arbetsmiljö

Miljövänliga transporter och hållbar arbetsmiljö

Transporter

Vi beställer alltid stora volymer när vi gör våra inköp. Det innebär att det inte körs transporter i onödan. Det mesta vi köper in finns också i närområdet och i Europa. Ett val vi gjort för att gynna de lokala aktörerna och att inte vara beroende av export långt ifrån.

Arbetsmiljö

På Bima har vi roterande schema både för att våra medarbetare ska undvika belastningsskador och för att de på så vis blir mer delaktiga i hela verksamheten. Bland våra medarbetare har vi flera olika nationaliteter där det finns mycket kunskap som vi gärna tar del av. Vi tror på integration och att det berikar en arbetsplats och därför vill vi gärna hjälpa våra nyanlända i personalen genom att erbjuda kurs i svenska på arbetsplatsen.

Våra certifieringar

ISO9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

ISO 9001 14001 Rise