Enkla svaret är att tiden inte finns, vi lägger istället vårt fokus på att producera dynor med hög standard till hjälpmedelscentraler och till våra återförsäljare.